Olağan Genel Kurul Çağrısı

REHBER KÖPEKLER DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

Değerli Üyemiz;

Derneğimizin olağan genel kurul toplantısı 27.12.2018 Perşembe günü, saat 18.30-19.30 arasında Levazım Mah. Koru Sok. No:2 34340 Beşiktaş/İstanbul adresindeki Zorlu Center’da aşağıda yazılı gündem maddelerine göre yapılacaktır.
Belirtilen gün ve saatte çoğunluk sağlanamadığı takdirde, 16.02.2019 Cumartesi günü, saat 14.30-15.30 arasında Levazım Mah. Koru Sok. No:2 34340 Beşiktaş/İstanbul adresindeki Zorlu Center’da aynı gündem maddelerine göre yapılacaktır.
Üyelerimizin toplantıya katılacaklarını info@rehberkopeklerdernegi.org e-mail adresine ya da 05550841020 numarasına bildirmelerini rica ederiz.
Sayın üyelerin toplantıya katılmaları saygıyla rica olunur.
YÖNETİM KURULU
GÜNDEM:
1-) Açılış ve Saygı Duruşu.
2-) Divan Heyeti seçimi.
3-) Toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan Heyeti’ne yetki verilmesi.
4-) Dernek Tüzüğü değişikliğinin görüşülmesi.
5-) Yönetim ve Denetim Kurulunun faaliyetlerinin görüşülmesi.
6-) 2018 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması ve görüşülmesi.
7-) 2018 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması ve görüşülmesi.
😎 Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesinin oylanması.
9-) 2019 ve 2020 yıllarına ait Bütçe ve İş Planının görüşülmesi ve oylanması.
10-) Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri ile Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçilmesi.
11-) Dilekler ve Kapanış.

Rehber Köpekler Derneği Sonbahar Balosu

Asla Pes Etmedik! Destekçilerimize sonsuz teşekkürler!

Üzgünüz…

Üzgünüz…

Derneğimiz bünyesinde bulunan Pixie ve Puri isimli Golden Retriever cinsi iki köpeğimizi 08.08.2018 tarihinde, eğitmenin gözetimindeyken maalesef kaybetmiş bulunmaktayız. Pixie ve Puri’nin ölümü ile ilgili tüm kanuni başvurular yapılmıştır, dosya işlemdedir. Eşzamanlı olarak Pixie ve Puri isimli köpeklerimizin otopsilerinin yapılması için İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’ne götürülmüştür. Otopsi raporları beklenmektedir. Alınan sonuç, tüm üye ve destekçilerimize duyurulacaktır.
Çok üzgünüz, üzüntümüzü paylaşan tüm destekçilerimize teşekkür ederiz.

Rehber Köpeği Gazinin Kaybettiği Gözleri Olacak

 

 

https://www.trthaber.com/videolar/rehber-kopegi-gazinin-kaybettigi-gozleri-olacak-39479.html

Determination Is a Necessary Part of Success

http://www.globalthinkersforum.org/news-and-resources/news/determination-is-a-necessary-part-of-success#.WuDEszvlGv0.twitter

İki gözünün ‘kara’sı

http://www.hurriyet.com.tr/gundem/iki-gozunun-karasi-40809643

Lütfen dokunmayın, sahibim görmüyor

http://www.bbc.com/turkce/43892049

Genel Kurul Çağrısı

Sonbahar balomuzun ikincisini bu yıl İstanbul The Ritz-Carlton otelde gerçekleştirdik. Sponsorlarımıza ve tüm katılımcılara desteklerinden dolayı çok teşekkür ederiz.