Olağan Genel Kurul Çağrısı

REHBER KÖPEKLER DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

Değerli Üyemiz;

Derneğimizin olağan genel kurul toplantısı 27.12.2018 Perşembe günü, saat 18.30-19.30 arasında Levazım Mah. Koru Sok. No:2 34340 Beşiktaş/İstanbul adresindeki Zorlu Center’da aşağıda yazılı gündem maddelerine göre yapılacaktır.
Belirtilen gün ve saatte çoğunluk sağlanamadığı takdirde, 16.02.2019 Cumartesi günü, saat 14.30-15.30 arasında Levazım Mah. Koru Sok. No:2 34340 Beşiktaş/İstanbul adresindeki Zorlu Center’da aynı gündem maddelerine göre yapılacaktır.
Üyelerimizin toplantıya katılacaklarını info@rehberkopeklerdernegi.org e-mail adresine ya da 05550841020 numarasına bildirmelerini rica ederiz.
Sayın üyelerin toplantıya katılmaları saygıyla rica olunur.
YÖNETİM KURULU
GÜNDEM:
1-) Açılış ve Saygı Duruşu.
2-) Divan Heyeti seçimi.
3-) Toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan Heyeti’ne yetki verilmesi.
4-) Dernek Tüzüğü değişikliğinin görüşülmesi.
5-) Yönetim ve Denetim Kurulunun faaliyetlerinin görüşülmesi.
6-) 2018 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması ve görüşülmesi.
7-) 2018 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması ve görüşülmesi.
😎 Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesinin oylanması.
9-) 2019 ve 2020 yıllarına ait Bütçe ve İş Planının görüşülmesi ve oylanması.
10-) Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri ile Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçilmesi.
11-) Dilekler ve Kapanış.